Maatvoering Vopak Midex Rotterdam Europoort

Klant: Verwater Group B.V.

Project: ​De uitbreiding van de Vopak Terminal Europoort (VTE)

Opdracht: Complete maatvoering Vopak Midex Rotterdam Europoort

Om Jet Fuel A1 op te slaan moeten tanks worden gebouwd in tankplaats 16 met een totale capaciteit van 400.000 m3. Naast de bouw van de tanks een compleet nieuwe pompstation, civiele en mechanische werkzaamheden, piping en E&I onderdeel uit van het Midex Greenfield project.

Maatvoering Tankbouw Vopak Terminal Europoort

Geoservice Landmeetkunde verrichtte de volgende landmeetkundige diensten:

 • Basisplan landmeting met topografische onderzoek;
 • In kaart brengen van omgeving;
 • Maatvoering beton;
 • Maatvoering ankers
 • Maatvoering riool
 • Maatvoering piping
 • Deformatiemetingen kraanfundaties en belendelingen aangrenzend aan de bouw
 • As-built onderzoeken en plannen tijdens de bouw.
 • 3D wandscans tijdens de bouw
 • Controle metingen tanks op horizontaal vlak
 • Verticaliteitsmetingen tankwanden
 • Onrondheidsmetingen tanks
 • Bodemprofiel metingen tanks
 • Na de bouw controlemetingen t.b.v.watertesten tanks (settlement)