Leidingregistratie

De woningdichtheid is in Nederland behoorlijk groot. Gebouwen, woningen en objecten vaak zijn aangesloten op meerdere netwerken (gas, elektriciteit, water, kabel etc.).  Dit betekent dat het onder het Nederlandse oppervlak letterlijk voltrokken is met kabels, buizen en leidingen. Het team van Geoservice Landmeetkunde kunt u inschakelen voor leidingregistratie.  Ons team is zeer ervaren in het inmeten van kabels en leidingen. Geoservice is uw partner in leidingregistratie voor zowel grote als kleine projecten.

Uw partner in nauwkeurige leidingregistratie

Wij meten in de meeste gevallen nieuwe kabels en leidingen in,maar het komt ook steeds meer voor om leidingregistratie uit te voeren voor bestaande kabels en leidingen. Bestaande leidingen en kabels kunnen wij detecteren met behulp van radartechniek. Het grote voordeel hiervan is dat er geen proefsleuven worden gegraven.

Werkzaamheden leidingregistratie:

  • Leidingregistratie bestaande kabels en leidingen
  • Leidingregistratie nieuwe kabels en leidingen
  • Radartechnieken
  • Digitale verwerkingen van kabels en leidingen

De meetgegevens van onze leidingregistraties worden verwerkt in het door de opdrachtgever digitaal gewenst formaat. Geoservice voert leidingregistratie uit  doormiddel van metingen in zowel het horizontale vlak (X,Y) als verticale vlak ( Z).