Landmeten met Geoservice landmeters

Geoservice Landmeetkunde is uw professionele, betrouwbare en betaalbare partner op het gebied van landmeten. De verschillende landmeters van Geoservice Landmeetkunde zijn zeer ervaren en werken met de nieuwste en meest geavanceerde apparatuur en technologie. Onze samenwerking binnen het landmeten gaat verder dan alleen het opleveren van de meest nauwkeurige meetresultaten; wij zorgen ervoor dat uw landmeet-project met de hoogst mogelijke kwaliteit wordt afgerond.

Geoservice: voor ieder project binnen het landmeten

Onze werkzaamheden binnen het landmeten variëren van kadastrale werkzaamheden en hoogtemetingen tot controlemetingen en leidingregistratie. Binnen het landmeten voeren wij grote projecten voor onder andere gemeentes, overheden en (nuts)bedrijven. De landmeters van Geoservice Landmeetkunde zijn in te zetten in iedere fase van bouw of ontwikkeling op het land of op het water. Omdat wij de hoogste eisen stellen aan het landmeten investeren wij continue in de nieuwste apparatuur en medewerkers.

Binnen het landmeten streeft Geoservice Landmeetkunde altijd naar een betaalbare samenwerking op maat.

Landmeten met Geoservice

Geoservice is uw samenwerkingspartner in landmeten voor:

Onze landmeters staan altijd voor u klaar!

Wat verstaan we onder landmeten?

Landmeten is een wetenschap die zich bezighoudt met het meten van onderlinge posities van bepaalde punten op het aardoppervlak. Landmeten is een onderdeel van geodesie die zich met name richt op de meetkundige beschrijving van land en bestaat uit meer dan alleen het meten. Onder landmeten valt bijvoorbeeld ook het verwerken van de gemeten data tot vakkundige geo-informatie. Het beroep landmeten wordt doorgaans uitgevoerd met behulp van een Totalstation of met behulp van GPS.