Betonmaatvoering

Betonmaatvoering vereist precisiewerk en perfecte communicatie tussen de verschillende betrokken partijen om maatvoeringfouten en kosten tot een minimum te beperken. Het ervaren team van Geoservice Landmeetkunde beschikt over het juiste instrumentarium om grote en kleine projecten in betonmaatvoering tot een perfect eind te brengen. Nauwkeurigheid, precisie en communicatie staan bij Geoservice op de eerste plaats bij ieder project in de betonmaatvoering.

Werkzaamheden betonmaatvoering:

  • Uitzetten stramienen
  • Uitzetten palenplan
  • Uitzetten ankerplan
  • Uitzetten fundering
  • Inmeten paalafwijkingen

Geoservice Landmeetkunde is dé professionele partner project in de betonmaatvoering.