Deformatiemetingen

Bruggen, viaducten, kunstwerken, monumentale panden en andere bouwwerken kunnen soms minder stabiel zijn dan dat ze op het eerste gezicht lijken. Omgevingsinvloeden of temperatuursinvloeden kunnen rek, krimp of verzakking van bouwwerken tot gevolg hebben. Ook ontgravingen of bouwwerkzaamheden in de directe omgeving van een object kunnen gevolgen hebben op de bouwwerken. Deformatiemetingen zorgen voor het in kaart brengen van de gevolgen van bepaalde werkzaamheden. Geoservice Landmeetkunde is zeer ervaren in deformatiemetingen en denkt met u mee voor technische en economische oplossingen.

Deformatiemetingen vereisen maatwerk

Schadeclaims of kosten door ontstane schade kan een behoorlijke invloed hebben op het eindresultaat van uw project. Door middel van deformatiemetingen kunt u direct achterhalen welke deformaties er plaatsvinden en doeltreffende maatregelen nemen. Geoservice Landmeetkunde voert deformatiemetingen uit met de meest nauwkeurige digitale meetapparatuur. Ons team legt de actuele toestand van een bestaand object vast voordat de bouwactiviteiten starten.

Zo’n goed opgezette vooropname door onze geodetische specialisten voorkomt onterechte aanspraken op schadeclaims en bevordert probleemloze afhandeling bij werkelijk ontstane schade. Afhankelijk van de mogelijke deformaties meten wij horizontaal ( X,Y) of verticaal (Z), maar natuurlijk is ook een combinatie van beide deformatiemetingen mogelijk.

Werkzaamheden deformatiemetingen:

  • Nulmetingen
  • Verticale en horizontale deformatiemetingen
  • Relatieve en absolute deformatiemetingen
  • Metingen binnen- en buitenzijdes bouwwerken
  • Adequate rapportage