Hoogtemetingen

Bestaat er bij uw project het risico op zettingverloop van objecten of gebouwen? Schakel dan Geoservice Landmeetkunde in.  Hoogtemetingen zijn nodig om hoogteverschillen  tussen objecten vast te leggen met grote nauwkeurigheid. Het team van Geoservice Landmeetkunde is zeer ervaren in hoogtemetingen voor kleine en grote projecten. De basis van een juiste hoogtemeting ligt in een perfecte en uitgebreide nul-meting.  Wij rapporteren uitgebreid het mogelijke zettingverloop zodat u tijdig kunt ingrijpen.

De juiste tools voor perfecte hoogtemetingen

Geoservice Landmeetkunde beschikt over het juiste instrumentarium voor hoogtemetingen. Of het nu gaat om de exacte hoogte van een duiker of rioleringsput; bij ieder project bekijken we opnieuw hoe en met welke instrumenten we de meting efficiënt en tegen lage kosten kunnen uitvoeren. Voor nauwkeurige hoogtebepalingen en bij werken van kleine omvang ligt de keuze voor het (digitale) waterpasinstrument voor de hand.

Bij projecten waarbij extreme nauwkeurigheid een grote rol speelt, is digitaal waterpassen vaak de exacte en snelle manier. Naast digitaal waterpassen maken wij ook ook gebruik van GPS metingen.

Werkzaamheden hoogtemetingen:

  • Waterpassen van hoogtebouten
  • Meten van dwars- en lengteprofielen
  • Inmeten van maaiveldhoogtes, zakbakens, etc.
  • Vlakheidmetingen (bodemprofielen)
  • Deformatiemetingen (evt. opslagtanks)
  • Nauwkeurigheid waterpassingen