Online monitoring van gebouwen, objecten en constructies.

Real-time bouwmonitoring voor continue deformatiemetingen

Bouwprojecten kunnen gevolgen hebben op o.a. omliggende gebouwen, objecten en constructies in de vorm van verzakkingen, trillingen, bewegingen en deformaties. De meest effectieve oplossing hiervoor is continue online monitoring. Data van onder andere trillingen, geluiden, deformaties en waterstanden worden hierbij real-time bijgehouden. Onze software stuurt direct notificaties uit wanneer er deformaties buiten de vooraf gestelde waarden voorkomen.

Continue monitoring van deformaties met de nieuwste Trimble systemen

Met onze gloednieuwe Trimble S8 HP 0.5 mm toestellen en het Trimble 4D control softwarepakket zijn wij instaat alle soorten online monitoringsprojecten uit te voeren. Met onze apparatuur kunnen wij voldoen aan de strenge bestekseisen en eisen van verzekeringsmaatschappijen.

Bekijk onze online monitoringsprojecten >

De voordelen van een online monitoringssysteem:

 • Er kan 24 uur per dag, 7 dagen per week worden gemeten.
 • Eventuele deformaties worden direct per e-mail + sms gerapporteerd.
 • Goedkoper dan traditioneel monitoren bij langlopende risicovolle projecten.
 • Geen avond/weekend toeslagen van landmeetkundige.

Toepassingen van continue monitoring:

 • Monitoren gebouwen
 • Monitoren bruggen
 • Monitoren opslagtanks
 • Monitoren walmuren
 • Monitoren (gas)leidingen
 • Monitoren dijklichamen

Meer informatie over online monitoring?

Wilt u graag meer informatie over online monitoren of wilt


Projecten van Geoservice B.V.

Bij Geoservice B.V. zijn we zeer ervaren in online monitoringssystemen en projecten. Inmiddels hebben we vele projecten in binnen – en buitenland succesvol voltooid. Lees hieronder meer over enkele projecten:

Online monitoring stuwdam Mirador Embalse Leon Spanje

Stuwdam monitoring Spanje Geoservice B.V. heeft voor een periode van een jaar de monitoring van de Mirador Embalse dam uitgevoerd doormiddel van 100 meetprisma’s verspreid over de dam te installeren. De doorbuiging van de muur kon zo op verschillende kritische punten van de dam worden gemonitord. Dit is essentieel om de veiligheid tijdens het onderhoud en de exploitatie van de dam te kunnen waarborgen.
 • Horizontale verplaatsingen van de stuwdam
 • Verticale verplaatsingen van de stuwdam
 • 1 volautomatische Total Station / continue meetsystemen
 • Continue monitoring met circa 100 meetprisma’s
 • Automatische alarmmeldingen (door middel van sms / mail)
 • Online presentatie van de gegevens
 • Nauwkeurigheid van de meting < 0,5mm

Continue monitoring bebouwing Utrecht

Continue monitoring bebouwing Utrecht Tijdens het vervangen van de beschoeiing (houten damwandplanken) in Utrecht heeft Geoservice B.V. 1 volautomatische Total Station geïnstalleerd. Tijdens het verwijderen van de oude en het aanbrengen van de nieuwe damwand constructie moest de naastgelegen bebouwing 24/7 online gemonitord worden. De interval van deze meting was bij dit project elke half uur 1 meetronde met een nauwkeurigheid van minder dan 2mm.
 • Horizontale verplaatsingen van de bebouwing
 • Verticale verplaatsingen van de bebouwing
 • 1 volautomatische Total Station / continue meetsystemen
 • Continue monitoring van 50 meetprisma’s
 • Automatische alarmmeldingen (door middel van sms / mail)
 • Online presentatie van de gegevens
 • Nauwkeurigheid van de meting < 2mm

Online monitoring opslagtanks Vopak Nederland

Online monitoring opslagtanks Vopak Nederland Tijdens het vervangen van de bodem in een opslagtank, heeft Geoservice B.V. een automatisch bewakingssysteem geïmplementeerd om de zettingen en verplaatsingen tijdens de werkzaamheden 24/7 te kunnen monitoren. De meetinterval tussen de metingen was bij dit project 10 min.
 • Horizontale verplaatsingen van de tank waarnemen
 • Verticale verplaatsingen van de tank monitoren
 • 2 Robotic Total Stations systems
 • Continue monitoring van 30 meetprisma’s
 • Automatische alarmmeldingen (door middel van sms / mail)
 • Online presentatie van de gegevens
 • Nauwkeurigheid van de meting < 1mm

Continue monitoring Javakade Amsterdam

Continue monitoring Amsterdam Tijdens de realisatie bouw Jakarta hotel te Amsterdam heeft Geoservice B.V. 2 volautomatische Total Stations geïnstalleerd. Tijdens het aanbrengen en verwijderen van de damwandkuip ten behoeve van de ondergrondse parkeergarage moest de naastgelegen kade en bebouwing 24/7 online gemonitord worden. Dit hield in dat elk half uur de aangebrachte meetprisma’s ingemeten werden en direct online konden worden geraadpleegd.
 • Horizontale verplaatsingen kade en bebouwing
 • Verticale verplaatsingen kade en bebouwing
 • 2 volautomatische Total Stations / continue meetsystemen
 • Continue monitoring van 80 meetprisma’s
 • Automatische alarmmeldingen ( doormiddel van sms / mail )
 • Online presentatie van de gegevens
 • Nauwkeurigheid van de meting < 2 mm

Online monitoring werfkelders Nieuwe Gracht Utrecht

Online monitoring werfkelders Utrecht Tijdens de herstelwerkzaamheden van de Kade Nieuwe Gracht Utrecht heeft Geoservice B.V. 6 volautomatische Total Stations geïnstalleerd. Tijdens het aanbrengen van de nieuwe damwand constructie en ontgravingen moesten de naastgelegen historische werfkelders 24/7 online gemonitord worden. Dit hield in dat elk half uur de aangebrachte meetprisma’s ingemeten werden en direct online konden worden geraadpleegd.
 • Horizontale verplaatsingen werfkelders
 • Verticale verplaatsingen werfkelders
 • 6 volautomatische Total Stations / continue meetsystemen
 • Continue monitoring van 450 meetprisma’s
 • Automatische alarmmeldingen (door middel van sms / mail)
 • Online presentatie van de gegevens
 • Nauwkeurigheid van de meting < 2mm

print_r('
Wilt u graag meer informatie over online monitoren of wilt u een rondleiding en uitleg op één van onze online monitoringsprojecten? Neem dan contact met ons op.
')