Ontwerptekening inmeetgegevens

Naast het produceren van in- en output van inmeetgegevens bieden wij tevens de mogelijkheid om inmeetgegevens nader uit te werken tot een concreet product.

Denk hierbij aan o.a.:

 • Grondbalans
 • Grondstromenkaart
 • Machinebesturingsmodellen
 • Hoeveelheden bepaling (grondwerken, opbreekwerkzaamheden en aanlegwerkzaamheden)
 • Bestaande situatie tekening (kadastrale grens)
 • Opbreektekening
 • Aanlegtekening
 • Inrichtingsplan
 • Schetsontwerp
 • Definitief ontwerp
 • Uitvoeringsontwerp
 • Afwateringsmodel
 • Revisietekening

Onderstaand een voorbeeld van een bestaand afwateringsmodel.

Hiermee is perfect inzichtelijk gemaakt waar te flauwe of te steile hellingen in de weg voorkomen. Op basis van dit overzicht kan een bestrating / freesplan worden opgesteld.